Basturenoveringar, hjälpköks-, wc-, och badrumsrenoveringar i hela Nyland

Sajato Ab erbjuder omfattande renoveringar av våtutrymmen. Vi utför bastu-, hjälpköks-, wc- och badrumsrenoveringar. Vi är verksamma i huvudstadsregionen och i hela Nyland.

Omfattande service från början till slut

Vid renovering av våtutrymmen, kartlägger vi alltid kundens önskemål av helheten till först. Vi kan ge dig råd redan vid planeringsskede. Vi sköter hela helheten, men om kunden så önskar, kan materialanskaffningarna till våtutrymmesrenoveringen, skötas av kunden själv.

Efter att det gamla våtutrymmet är rivet, utförs grund- och vattenisoleringsarbete. Dessa arbeten utförs alltid av en yrkeskunnig arbetare med certifikat och den senaste uppdateringen och skolningen inom området. Efter grundarbetet läggs kakel, tak, väggar och de fasta badrumsmöblerna monteras. El- och vattenarbeten utförs av behöriga underleverantörer. Alla våra utförda arbeten uppfyller försäkringsbolagens krav.

Vare sig du vill förnya ditt badrum, bastu eller hjälpkök så uppfyller vi dina önskemål redan i början av projektet. Kontakta oss!